Du är här

Innovationstävlingar och hackathon

Ger nya lösningar på samhällsutmaningar
Vi har sedan 2013 arrangerat innovationstävlingar och hackthon som ska bidra med samhällsnytta genom nya lösningar på samhällsutmaningar och stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. Det sker genom ökad samverkan mellan deltagare och problemställare från olika branscher och med olika erfarenheter. Tävlingarna bidrar till att nya idéer uppstår och förverkligas. Ett konkret resultat är exempelvis företaget Meloq som bildades efter att grundarna möttes och deltog i Health Hack Academy år 2014.

Årets innovationstävling har temat ”Den Hälsosamma Staden” och genomförs i samarbete med Stockholms stad, Solna stad och ett antal fastighetsaktörer i Hagastaden. Syftet är att utnyttja byggnationstiden i Hagastaden till att testa koncept och idéer som främjar hälsa och ökar trivsel. Städerna och fastighetsaktörerna är behovsägare som utformar utmaningarna. Stiftelsen sätter ihop team med olika kompetenser som ska komma med lösningsförslag och koncept på utmaningarna.

Under årens lopp har vi identifierat ett antal faktorer som bidrar till en framgångsrik tävling:

  • utmaningarna ska vara framtagna i samarbete med en behovsägare och vara specifik, men samtidigt engagerande och lämna utrymme för kreativitet hos lagen
  • så många olika relevanta kompetenser som möjligt ska finnas representerade bland deltagarna
  • lagen ska få stöd under tävlingen av erfarna processledare
  • vinnande lag får stöd i prototypframtagning och möjlighet att presentera sina produktidéer i relevanta sammanhang

Tidigare innovationstävlingar och hackathons:

2013 - Health Hack Day
2014 - Health Hack Academy
2015 - Internet of Things for Health
2016 - Psykisk ohälsa hos ungdomar

Vill du veta mer? Kontakta oss