Innovationstävlingar och hackathon

Innovationstävlingar och hackathon

Ger nya lösningar på samhällsutmaningar

Vi har arrangerat innovationstävlingar och hackathon som ska bidra med samhällsnytta genom nya lösningar på samhällsutmaningar och stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. Det sker genom ökad samverkan mellan deltagare och problemställare från olika branscher och med olika erfarenheter. Tävlingarna bidrar till att nya idéer uppstår och förverkligas. Ett konkret resultat är exempelvis företaget Meloq som bildades efter att grundarna möttes och deltog i Health Hack Academy år 2014.

Tävlingen CityZen Jam är en lekfull stadsinnovationstävling som gick av stapeln den 28 augusti 2019 i Hagastaden. Tävlingen tog avstamp i frågan: Hur skapar vi en levande stad som förespråkar hälsa och välmående? Målsättningen är att locka fram kreativa, spännande och hållbara idéer för de publika ytorna i Hagastaden som baseras på de tävlandes samlade kompetens och erfarenhet.  För att stimulera och facilitera kunskapsutbyte skapade vi lag där stadsinvånare, experter, studenter och näringsliv jobbade sida vid sida med representanter från initiativpartnerna; Stockholms stad, Castellum, Atrium Ljungberg, Vectura och HSB.

Under årens lopp har vi identifierat ett antal faktorer som bidrar till en framgångsrik tävling:

  • utmaningarna ska vara framtagna i samarbete med en behovsägare och vara specifik, men samtidigt engagerande och lämna utrymme för kreativitet hos lagen
  • så många olika relevanta kompetenser som möjligt ska finnas representerade bland deltagarna
  • lagen ska få stöd under tävlingen av erfarna processledare
  • vinnande lag får stöd i prototypframtagning och möjlighet att presentera sina produktidéer i relevanta sammanhang

Tidigare innovationstävlingar och hackathons:

2013 - Health Hack Day
2014 - Health Hack Academy
2015 - Internet of Things for Health
2016 - Psykisk ohälsa hos ungdomar

Vill du veta mer? Kontakta oss