Innovativ strålterapi

Innovativ strålterapi

En möjlighet för utveckling i klinisk miljö

Vi koordinerade arbetet med att söka finansiering till ett initiativ från Karolinska Universitetssjukhuset att skapa en testbädd för företag inom strålterapi. Initiativet har idag utvecklats till en etablerad nationell resurs som heter Nationella testbädden för innovativ strålterapi där vård och företag gemensamt driver utveckling av strålbehandling av cancer. Verksamheten bedrivs idag med Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset som koordinator.

Testbädden syftar till att underlätta utveckling av nya produkter och lösningar inom strålbehandling genom samverkan mellan företag och sjukhus. På så vis skapas förutsättningar för bättre cancervård och en ökad svensk konkurrenskraft. 

2010 identifierade Karolinska Universitetssjukhuset behovet av en testbädd för företag inom det svenska styrkeområdet strålterapi för att underlätta utveckling av nya produkter och lösningar. Tillsammans med åtta företag och Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset tog vi fram ett koncept som vi sökte finansiering av från Vinnova för att utveckla. Vi skrev ansökan och koordinerade uppstarten av projektet som sedan togs över av Radiumhemmet. Idag bedrivs verksamheten med Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset som koordinator.   

Testbädden var till en början ett lokalt initiativ och har sedan utvecklats till en etablerad nationell resurs med namnet Nationella testbädden för innovativ strålterapi. Verksamheten är etablerad på alla Sveriges universitetssjukhus möjliggör för vård och företag att gemensamt driva utvecklingen av strålbehandling mot cancer där ny teknik och nya metoder testas i klinisk miljö. Testbädden är en resurs som stärker den svenska konkurrenskraften och samverkan mellan företag och sjukhus, något som vi är mycket stolta över att ha bidragit till.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller klicka dig vidare till Nationella testbädden för innovativ strålterapi >>