Regional kartläggning

Regional kartläggning

Kunskapsunderlag och källa för analys
Vi tar tillsammans med andra aktörer fram informationsmaterial om universiteten, hälso och sjukvården, företagen och större investeringar i Stockholm-Uppsala-Sörmlands län. Detta för att följa utvecklingen och sammanställa fakta om life science för regionen.

En viktig del i vårt arbete är att vara i nära kontakt med näringslivet i Stockholmsregionen för att kunna identifiera samarbets- och affärsmöjligheter samt stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. En komponent i arbetet är att ta fram informationsmaterial inom life science för Stockholm-Uppsala-Sörmlands län. Materialet sammanställer information från universiteten, landstingen, investeringar i både infrastruktur och kapital, samt att den inkluderar företagsinformation baserat på data från Tillväxtanalys. För företagen ges en översiktlig information om antal företag och anställda, branschtillhörighet och typ av verksamhet som bedrivs.

Rapporten tas fram i samarbete med regionala aktörer (Stockholms Akademiska Forum, Invest Stockholm, Tillväxtanalys samt UppsalaBIO) och skapar möjlighet att på ett konkret sätt informera om regionens styrkor inom life science, hjälpa till att hitta relevanta företag i olika sammanhang samt följa regionens utveckling. En del av informationen finns tillgänglig via geokodningskartan här.

Någon nationell kartläggning har inte genomförts sedan 2018 och då med data från 2016. Under våren har Stiftelsen därför initierat en kartläggning för att få en uppdatering om företagen inom life science i Stockholmsregionen. Den här typen av information är viktig för att se hur branschen utvecklas och är även ett sätt att enkelt visa bredden och antalet företag inom life science branschen i regionen. Arbetet förväntas vara slutfört efter sommaren, då även kartan kommer att uppdateras.

Är du intresserad av att veta mer eller vill ha informationsmaterial över regionen? Välkommen att kontakta oss.