Seminarier och event

Seminarier och event

Inspirerande och värdeskapande möten
Vi arrangerar årligen ett stort antal seminarier och andra event för lyfta aktuella ämnen och frågor, sprida information och synliggöra olika aktörer och initiativ. Detta möjliggör för personer från universitet, företag och offentlig sektor att mötas, inspireras, få ny kunskap, utveckla sina nätverk och bygga värdefulla relationer.

Som en viktig del i att uppmuntra till och möjliggöra samarbeten mellan universitet, företag och offentlig sektor så arrangerar vi årligen ett stort antal seminarier och andra event med gränsöverskridande teman. Vi arrangerar även seminarier kring frågor som är intressanta för specifika målgrupper för att stärka deras verksamheter. Genom detta får vi människor att mötas, inspireras, ta till sig ny kunskap och bygga värdefulla relationer.

Vi arrangerar allt från enskilda seminarier och seminarieserier i egen regi till större event tillsammans med andra. Exempel på ämnen som vi har berört tidigare är bland andra artificiell intelligens, läkemedelsbolagens framtid, regulatoriska vägval och EU-finansiering.

Aktuella event och seminarier hittar du här. Tidigare inspelade event och webinarier hittar du här

Har du idéer om spännande frågor eller projekt som vi borde uppmärksamma eller vill du arrangera ett seminarium tillsammans med oss? Kontakta oss gärna!