Du är här

Tools of Science

Avancerad utrustning och tjänster samlade på en plats
Vi tog fram och ansvarar för Tools of Science, en plattform för erbjudanden om att nyttja utrustning och tjänster vid universitet, företag och hälso- och sjukvård. Webbplatsen toolsofscience.se är en one-stop-shop för akademiska forskare och företag som behöver tillgång till avancerad utrustning och andra tjänster. Plattformen stärker konkurrenskraften i regionen genom ökad interaktion mellan life science-aktörer och tillgängliggörande av dyr och avancerad utrustning.

2006 skapade vi Tools of Science tillsammans med universiteten i Stockholm för att synliggöra deras erbjudanden om att använda den avancerade utrustning som universiteten äger. Senare tillkom företag och aktörer inom hälso- och sjukvården som erbjuder utrustning och tjänster till akademiska forskare och företag. Tools of Science består av två delar, en webbplats och en möjlighet om att delta och berätta om sina erbjudanden vid seminarier och i andra mötesformer. Webbplatsen fungerar som en one-stop-shop med lättillgänglig information om vad som erbjuds i regionen och resten av Sverige. Här erbjuds även möjlighet för core-faciliteterna och företagen att informera om kurser, evenemang och nya satsningar.

Tools of Science är idag väl etablerat och bidrar till ökad interaktion mellan olika aktörer inom life science och ökad kunskap i regionen om den utrustning och tjänster som finns tillgängliga. Detta leder till en ökad konkurrenskraft och synliggör Stockholm som en aktiv life science region.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller klicka dig vidare till Tools of Science.

En plattform