Du är här

Athenapriset 2016 till internetbaserad behandling av hälsoångest och social fobi

Den 28 november delades årets Athenapris ut. 2016-års pris tilldelades ett forskningsarbete som engagerat personer från Gustavsbergs vårdcentral, Psykiatri Sydväst, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och IT-företaget Chorus och resulterat i en internetbaserad behandling av hälsoångest (hypokondri) och social fobi. 

Arbetet har letts av Erik Hedman, docent i klinisk psykologi vid Karolinska institutet och akademisk samordnare vid Gustavsbergs vårdcentral. Enligt juryn är projektet ett utmärkt exempel på hur innovation, ny teknik, klinisk forskning och samverkan mellan engagerade aktörer kan bidra till att öka tillgängligheten och livskvaliteten för patienterna. Pristagarna fick ta emot priset av utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

Under ceremonin gav Helen Hellmark Knutson en kort presentation av forskningspropositionen, Kunskap i Samverkan, som offentliggjordes samma dag. Förutom samverkan är även långsiktighet och kvalitet två viktiga ledord. Den nya propositionen ska möta de globala samhällsutmaningarna som klimat, digitalisering och hälsa. Den ska även möta våra nationella utmaningarna och då är det skola och samhällsbyggande som prioriteras. Några nyheter är att sex tioåriga forskningsprogram inrättas, tydligare karriärvägar för forskare och att samverkan är en lika viktig indikator för universiteten som publiceringar och citeringar. Under den efterföljande debatten togs lyftes bland annat frågan ”Hur mäter man samverkan?”.


Pristagarna tar emot priset av utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.