Du är här

Atlas över den mänskliga cellen

PRESSMEDDELANDE 4 DECEMBER 2016

San Francisco, 4 december 2016: Efter den framgångsrika kartläggningen av det mänskliga genomet kommer nu nästa steg för att kartlägga människans byggstenar: en atlas över den mänskliga cellen. "The Cell Atlas" är en interaktiv databas, tillgänglig för alla, med högupplösta bilder som visar var i den mänskliga cellen proteiner finns. Kunskap om proteiners lokalisation förväntas leda till ökad förståelse om vår hälsa och sjukdomar. 

Docent Emma Lundberg är ansvarig för Cell Atlas-projektet, ett initiativ inom "The Human Protein Atlas": "För att kunna förstå hur den mänskliga cellen fungerar ur ett holistiskt perpektiv behöver man veta i vilka delar av cellen olika proteiner befinner sig i tid och rum. 

Professor Mathias Uhlen, ansvarig för Human Protein Atlas-projektet förklarar: "Efter att genomprojekten har karaktäriserat de protein-kodande generna är nästa steg att klarlägga funktionen hos dessa proteiner. Vårt arbete med att visa var i cellen proteinerna befinner sig vid olika tidpunkter är ett viktigt första steg för att förstå mer om proteiners funktion. Proteiner är livets byggstenar och genom att förstå deras funktion kan vi även förstå vad som gör oss sjuka, och friska." 

I denna nya Cell Atlas finns högupplösta bilder av celler som färgats med så kallade immunofluorescenta tekniker. Över 12 000 av de mänskliga proteinerna har kartlagts till 30 olika strukturer i cellen, så kallade organeller, vilket ger mycket detaljerad inblick i proteiners möjliga funktionella roll i cellen. 

I ett unikt samarbete har forskarna i Cell Atlasen dessutom tagit hjälp av online-spelare för att analysera alla bilder som tagits. CCP games, Massively Multiplayer Online Science (MMOS), Reykjavik universitet och Cell Atlas-teamet har tillsammans utvecklat ett mini-spel, "Project Discovery". "När som helst i spelet kan man spela "Project Discovery", som går ut på att analysera våra bilder och kategorisera mönster av proteinfärgningar till olika strukturer i cellen. Det har varit en stor hjälp för oss", berättar Docent Emma Lundberg. 

När bilderna analyserats ser forskana en komplex cellulär arkitektur, där över hälften av de undersökta proteinerna finns i flera olika delar av cellen. Detta arbete som nu är tillgängligt för såväl allmänhet som andra forskare kommer ligga till grund för fortsatt utforskning av den mänskliga cellen.

Om Human Protein Atlas-projektet

The Human Protein Atlas, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har inrättats för att möjliggöra en systematisk utforskning av det mänskliga proteomet genom att använda antikroppsbaserad proteomik. Projektet producerar affinitetsrenade antikroppar och använder dessa för proteinprofilering i olika vävnader och celler som är placerade i arrayer på mikroskopglas. För en mer detaljerad lokalisering av proteinerna i cellen används konfokalmikroskopi och humana cellinjer. Projektet publicerar expressionsprofiler för vävnader och celler i en publik, fritt tillgänglig, databas. The Human Protein Atlas är ett samarbete mellan forskargrupper på Albanova och SciLifeLab, KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige och Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige. För mer information om The Human Protein Atlas, besök www.proteinatlas.org

Kontaktperson: Tove Alm, kommunikationansvarig, SciLifeLab
tove.alm@scilifelab.se 070-7470207