Du är här

Begagnad biovetenskapsutrustning – en prisvärd och hållbar verksamhet

Lucy Robertshaw är affärsutvecklingskonsult på Liquidity Services Capital Assets Group. Vi fick tillfälle att ställa ett par frågor om hennes verksamhet.

Vad gör ditt företag och vad är din roll?
Varje organisation som har oanvändbar eller begagnad utrustning, återlämnade varor eller alltför stora lager, som inte längre har överskott - behövs. Liquidity Services samarbetar med globala Fortune 1000-företag, medelstora företag och myndigheter där kostnaden att ligga på allt för stora överskottstillgångar och oanvända maskiner omvandlas till likvida möjligheter på ett intelligent och hållbart sätt, med maximal utdelning. Detta gynnar våra kunder, våra köpare och vår planet.
 
Vår service tillsammans med vår förmåga att uppnå resultat, har gett oss pålitliga och långsiktiga kontakter med över 8000 kunder världen över. Med genomförda transaktioner till ett värde av 6 miljarder USD och cirka tre miljoner köpare i nästan 200 länder och regioner, är vi ledande inom smarta överskottslösningar.
 
Jag är Liquidity Service’s Affärsutvecklingskonsult här i Sverige. Efter 4 år i Stockholm har jag byggt ett stort kontaktnät både i Sverige och i övriga Europa.
 
På vilket sätt kan Liquidity Services tjänster vara till nytta för företag i Sverige?
Marknaden för överskottsutrustning inom biofarmaceutiska industrin växer. Liquidity Services är rådgivande, värderar och bidrar med försäljninglösningar inom biofarmaceutiska industrin och liknande parallella marknader, såsom sjukhus och akademiska intressenter. Vi hjälper dem att förbättra effektiviteten och öka deras rörelsekapital, vilket är nyckeln till att förbli konkurrenskraftiga på en global marknad.
 
Har du några exempel på företag som du har arbetat med i Sverige?
Liquidity Services arbetar med många av de ledande globala läkemedelsföretagen i världen, av vilka en del finns representerade här i Sverige. 
 
Ett konkret exempel är ett arbete som har pågått under åtta år där ett ledande läkemedelsföretag fått hjälp att förändra sin överskottsforskning och utveckling, tillverkning och elektroniktillgångar till ett ökat kapitalflöde värderat till nästan 30 miljoner USD.
 
För mer information om detta eller annan information om våra partnerskap besök liquidityservices.com.
 
Hur ser affärsmodellen ut?
Liquidity Services långvariga tillväxtstrategi har varit att växa och utöka basen av köpare och säljare, utveckla och förbättra de funktioner och tjänster som erbjuds på våra online-plattformar och att expandera till nya industriella marknader, parallella marknader och geografiska områden. Inom ramen för denna strategi har företaget dramatiskt diversifierat och utökat sin verksamhet mer än åttafaldigt, under det senaste decenniet. Vår alltmer diversifierad kundbas inkluderar blue chip-företag inom den biofarmaceutiska sektorn.
 
När det gäller vår verksamhetsstrategi, arbetar vi med våra kunder för att erbjuda heltäckande och skalbara lösningar som syftar till att tillgodose deras specifika kapitalförvaltningsmål. Vår globala räckvidd och goda kompetens gör att vi kan erbjuda våra kunder flera försäljnings- och finansiella modeller. De metoder som används är vanligtvis de som kommer att skapa mest värde för våra kunder.
 
Om någon är intresserad av att sälja sin utrustning, hur går man tillväga?
Konceptet att optimera förvaltning av överskotts-tillgångar är mycket bredare än bara försäljning av överskottet - det omfattar allt från programhantering till omplacering och värdering. Om Ni är intresserade att lära er mer om fördelarna vi kan förse biofarmaceutiska intressenter med, kan ni besöka liquidityservices.com eller kontakta mig direkt. 
 
Vi kommer att hålla en online-auktion på GoIndustry DoveBid, en marknadsplats för Liquidity Services, med överskottslaboratorieutrustning som är till salu fr.o.m. den 21 oktober 2015. 
 
Besök gärna vår auktionssida på www.go-dove.com för mer information. För att kunna lägga bud på objekt till salu i denna auktion, eller att delta i någon auktion på en av Liquidity Services marknadsplats, besök www.go-dove.com/register.
 
Lucy Robertshaw, affärsutvecklingskonsult för Liquidity Services Capital Assets Group, kan nås direkt på +46 (0) 706280230 eller via e-post på
 
 

 

Lucy Robertshaw
Affärsutvecklingskonsult för Liquidity Services Capital Assets Group