Du är här

Delta i kartläggningen av precisionsmedicinföretag

SwedenBIO genomför en kartläggning av företag inom precisionsmedicin för att få en nationell överblick inom området och även kunna använda resultatet för att marknadsföra Sverige och svenska bolag internationellt. Nu kan företag som är aktiva inom området vara med och bidra till kartläggningen.

Precisionsmedicin har blivit ett forskningsintensivt område där fokus är att möjliggöra för hälso,- och sjukvården att behandla med rätt läkemedel, vid rätt tidpunkt till rätt patient. Kartläggningen riktar sig till svenska företag som har huvuddelen av sin forskning och utveckling i Sverige. Företaget ska ha projekt och/eller produkter inom områdena biomarkörer, diagnostik, förebyggande tester, teknologi, tjänster, mjukvara med mera, där det finns en tillämpning inom precisionsmedicin.

Resultatet från kartläggningen kommer förutom att ge en nationell överblick även användas för att marknadsföra svenska företag internationellt med målsättningen att attrahera både samarbeten och investeringar inom området. Som deltagande företag har du därmed möjlighet att synas på den internationella arenan.

Är ditt företag aktivt inom precisionsmedicin? Läs mer och delta i kartläggningen här.