Du är här

Digital Health Initiative - ett samarbete mellan Sverige och British Columbia

Det finns många synergier mellan Kanada och Sverige när det gäller hälsovård, exempelvis ett offentligt finansierat sjukvårdssystem, en åldrande befolkning, ökning av kroniska sjukdomar samt behovet av att dra nytta av digitala lösningar för att öka effektiviteten. Sverige och British Columbia är båda ledande när det gäller att implementera digital teknik och utnyttja digitala verktyg i ett traditionellt sjukvårdssystem. Sverige har också fastställt Vision eHälsa 2025 som siktar mot att Sverige ska vara bäst på e-hälsa i världen år 2025. Därför finns stora samarbetsmöjligheter och nytta av att öka kunskapsdelningen mellan Sverige och BC. Business Sweden med partners har därför lanserat Digital Health Initiative.

Arbetar du för ett ledande svenskt digitalt hälsobolag och vill delta eller önskar mer information, vänligen kontakta claudia.hidou@business-sweden.se.

Läs mer (på engelska) >>