Du är här

Digital utveckling öppnar för nya aktörer inom life science

Vi vill gärna tro att vi kan förutsäga vad som kommer blir framgångsrikt. Samtidigt visar historien att vi som bäst kan förutse utveckling som sker inkrementellt - med små förändringar av existerande verksamhet. När det då kommer teknologier som hanterar våra utmaningar på ett helt annat vis, förkastar vi ofta dem - då vår kognitiva förmåga utgår från vad vi redan tror oss veta, och därför hindrar oss från att förstå dess fulla värde.

Precis i januari månads sista suck, kom nyheten om att Amazon, JP Morgan och Berkshire kommer samverka för att förändra hälso- och sjukvården i USA. Nyheten gav mängder av efterföljande artiklar på området, med mest fokus på just Amazon - och om de skulle kunna erbjuda den omstörtning som hälso- och sjukvården behöver.

För tre år sedan höll jag en föreläsning på temat trendspaning för hälso- och sjukvården. En av spaningarna var att aktörer som redan förändrat, eller dominerar sina branscher, kommer att söka sig till andra branscher, för att med samma teknologi eller organisationsfilosofi skapa en omstörtande förändring och ta viktiga marknadsandelar.

Inte många köpte teorin om att vi kommer att se marknadsplatsen Amazon bidra till en bättre hälso- och sjukvård.

Trendspaning handlar om att se det uppenbara. Och vi ser sällan den revolution vi står mitt uppe i. Redan 2014 presenterade Alibaba, Kinas största e- och detaljhandelskonglomerat, sin vision om framtidens sjukhus. Sedan dess har massor hänt i Kina - och vi ser ett nära samarbete mellan den kinesiska statens vision om att 2030 vara dominerande inom artificiell intelligens, samt den strävan som kinesiska företag har sig inom samma område.

Nu är både USA - och Sverige - långt ifrån Kina i hur de agerar som stat. Samtidigt har vi sedan länge en tyst överenskommelse om att staten Sverige inte ska utveckla och/eller kommersialisera life science-produkter - inom medicinsk teknik eller läkemedel.

Inget land har någonsin forskat fram ett läkemedel enligt samma regulatoriska krav som ställs på privata aktörer. Och de allra flesta håller med om att stater inte ska ta den ekonomiska risken, som sådan forskning innebär. Istället förstår de värdet av att betala för den risk som bolagen tagit, när produkterna väl har validerats och godkänts.

Kinesiska staten har insett en viktig detalj - på tal om trendutveckling - och det är att fler kineser kommer kräva mer. Samtidigt vill kinesiska staten ha en fortsatt ökande bruttonationalprodukt (BNP), vilket innebär att fler måste bidra till utvecklingen. Som en följd kommer dessa att vilja ha ett samhällskontrakt och ett socialt skyddsnät - en ökad hälsa och socialt välmående, som också ger staten större möjligheter till fortsatt utveckling. Win win.

I USA - och även i Sverige - väljer vi att gå den andra vägen. Från samhällskontrakt och social trygghet, till mer privatisering och bristande förtroende för välfärden. Med offentliga verksamheter vars kostnader skenar okontrollerat för samma produktion och hälsoutfall som igår.

Det är inte mer pengar som räddar ett dysfunktionellt system. Och vi möter inte morgondagens utmaningar genom att betala mindre för gårdagens teknologi. Svensk hälso- och sjukvård behöver investera i innovationer som gör att vi kommer ikapp de behov vi har ackumulerat.

Och upphandlingar är inte skapta för att fånga omstörtande förändringar. De cementerar bara vad vi redan lärt oss. Digitaliseringen kommer att lära oss det.

Om man vill ta med sig någonting bra från exemplet i Kina, så vill jag ändå se att stat, landsting och kommuner förstår värdet av att samutveckla välfärden. Låt aktörer - som Amazon, eller Roche - gå från leverantörer till partners. Ge oss ökat förtroende - med ökat ansvar. Speciellt eftersom många av de nya aktörerna kommer presentera förslag som beställaren inte är förmögen att värdesätta.

Björn Arvidsson, Policy- och Kommunikationsansvarig, Roche
Björn Arvidsson
Policy- och Kommunikationsansvarig, Roche