EpiEndo utvecklar sin verksamhet i Hagastaden

EpiEndo utvecklar nya anti-inflammatoriska, barriärstärkande läkemedel för behandling av kroniska luftvägssjukdomar, med fokus på kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Nyligen slutfördes en lyckad fas I studie och flera kliniska studier är på gång.

Maria Bech, VD, Epiendo
Maria Bech, VD, EpiEndo

Bolaget grundades 2014 på Island och har idag laboratorieverksamhet i Sverige och på Island. Bolaget har valt att arbeta semi-virtuellt då man vill kunna attrahera de bästa personerna inom varje område utan krav att de måste bo på ett speciellt ställe. Det innebär att bolagets team av experter idag finns i Sverige, Island, Tyskland och Storbritannien. 

– Givetvis innebär den geografiska spridningen vissa logistiska utmaningar men pandemin har visat oss alla att virtuellt arbete fungerar bra, säger Maria Bech som är VD på EpiEndo.

Maria berättar att teamet i Stockholm består av kemister och biologer som ska arbeta prekliniskt för att ta fram och testa nya substanser inom EpiEndos olika program. Med verksamhet i flera länder var det inte självklart att det nya laboratoriet skulle hamna här. Sveriges och Stockholmsregionens goda tillgång på kompetent personal samt möjligheten för EpiEndo att hyra in sig hos ett annat företag med ett fullt utrustat labb var till slut avgörande för beslutet.

Foto från EpiEndos labb

Vi på Stockholm Science City hälsar EpiEndo Pharmaceuticals varmt välkomna till Hagastaden!

Här kan du läsa mer om EpiEndo Pharmacuticals läkemedelsutveckling >

Swedish