EuroScience Policy Forum

29-30 juni gick EuroScience Policy Forum av stapeln för första gången. Här diskuterades viktiga frågor relaterade till förändringarna i samhällets förväntningar på akademiska institutioner och nya vägar till mer hållbar akademisk forskning och utbildning.

Med stöd från Stockholm Science City och Vetenskapsrådet arrangerades EuroScience i samarbete med Wellcome Trust, University of Vienna och Stockholm trio - alliansen mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet som arbetar för att främja den starka internationella forskningen och utbildningsmiljön i Stockholm. Forumets ämnen inkluderade bland annat akademins roll för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, hur akademisk forskning bättre kan bidra till samhällsutveckling och behovet av tillgänglig data för olika typer av forskning.

Inspelningar från sessionerna kan ses här >