Du är här

Fakta om Stockholm-Uppsala life science kluster

Stockholm-Uppsala regionen är Sveriges största life science-kluster som samlar hälften av näringslivet inom life science, fem universitet samt hälso- och sjukvård för nästan tre miljoner människor. Stockholm Science City har gjort en faktasammanställning som visar att klustret står sig starkt såväl nationellt som i en internationell jämförelse. Huvuddragen från sammanställningen finns nu summerad.

Ur ett internationellt perspektiv hamnar Sverige ofta på topp tio i internationella rankningar i allt från miljö, jämlikhet, konkurrenskraft, innovation och hälsa. Att det dessutom är något som är relativt stabilt över tid indikerar att Sverige står sig starkt globalt. Även då de tio främsta europeiska biotech/pharma klustren rankas hamnar Sverige i topp tio. För att öka förståelsen och även sprida kunskap om hur Stockholm-Uppsala positionerar sig har vi sammanställt fakta från olika källor. Fokus är på life science, inklusive hälso- och sjukvården.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Ylva Williams, VD, Stockholm Science City.