“Fantastisk möjlighet att erbjuda forskning- och innovationsinfrastruktur” 

Stockholm Life Tech har bidragit till en större förståelse mellan aktörer. På så sätt har det bidragit det till att bygga Sverige som kunskapsnation, säger Åsa Johansson på A Working Lab.  

A Working Lab (AWL) är Akademiska Hus koncept för coworking och flexibla mötesplatser. AWL Innomedicum på Campus Solna är inriktad mot start-ups och företag inom life science, och här har coworking applicerats i laboratoriemiljö.  

Hur jobbar ni för att möta företag inom life science? 

Foto av Åsa Johansson
Åsa Johansson, ansvarig för konceptet AWL. 

– Vi försöker förstå de utmaning som SME inom life science ställs inför och anpassar våra processer och erbjudanden efter det, förklarar Åsa Johansson, ansvarig för konceptet AWL. 

Varje bolag har det medlemsavtal som passar utifrån deras tillväxtfas och de delar på gemensamma resurser som mötesrum, lounge och pentry. I medlemsavtalen ingår också olika typer av servicetjänster kopplat till labb eller kontor. AWL finns även i Göteborg, Flemingsberg, Stockholm och Umeå och medlemmarna har möjlighet att jobba på de alla ställen.  

Hur gick det under pandemin?  

– Sedan vi öppnade 2020 har efterfrågan på både kontor och labb varit stor, även under pandemin. Vårt erbjudande med korta, flexibla kontrakt med möjlighet till privata labb med labbservice och delad infrastruktur sänker tröskeln och minskar riskerna för SME, vilket har varit väldigt uppskattat, fortsätter Åsa Johansson. 

AWL har varit med i projektet Stockholm Life Tech, som finansierats av europeiska strukturfonden. Syftet med projektet har varit att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i regionen. 

Vad fick ni ut av Stockholm Life Tech?   

– Stockholm Life Tech var en fantastisk möjlighet och vi har kunnat erbjuda våra medlemsbolag ett nätverk och större tillgång till bland annat forskning- och innovationsinfrastruktur. Det breddade även vårt nätverk och gav oss ännu bättre verktyg att hjälpa små och medelstora företag i sin tillväxtresa. Stockholm Life Tech har hjälpt till att skapa större förståelse mellan olika aktörer i nätverket och på så sätt bidragit det till att ytterligare bygga Sverige som kunskapsnation.  

Länk till AWL: webbsida >>

Mer om Stockholm Life Tech >>