Du är här

Framtidens hälsa: Kliniska prövningar - från patientens och vårdens perspektiv

Höstens första panelsamtal den 20:e oktober var nästan fullsatt. Temat var Framtidens hälsa: Kliniska prövningar - från patientens och vårdens perspektiv.

Frågeställningar berörde varför det är viktigt både för patienter och våra vårdorganisationer att bedriva kliniska studier i Sverige. I panelen deltog projektledare Sofie Sibia och överläkare Elham Hedayati, båda vid Karolinska Universitetssjukhuset, som bland annat berättade om vad som driver en cancerläkare att leda kliniska studier. De berättade även om satsningar som görs centralt på sjukhuset för att ge stöd i det administrativa arbetet. De presenterade också utbildningssatsningar och utveckling av databaser för att ge patienter, vårdpersonal och andra en översikt av pågående kliniska studier.

Även Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer deltog i panelen, hon berättade hur deltagande i kliniska studier faktiskt räddar liv och ger patienter nytt  hopp.

I panelen deltog också Frida Lundmark, sakkunnig från Lif – de forskande läkemedelsföretagen – och hon gav företagens perspektiv på frågeställningarna.

Samverkan var den röda tråden under samtalet där det fanns en stor samsyn i panelen. Vi har pusselbitarna för kliniska studier men vi behöver få ihop det på ett bättre sätt än idag. Exempelvis var alla överens om att det pågår många bra initiativ på regional nivå, men att det saknas tydlig samverkan nationellt. Lif har tagit fram en handlingsplan för fler företagsinitierade läkemedelsprövningar och i den finns förslag på bland annat ett partnerskap mellan staten, regionerna och life science-branschen med inspiration från våra grannar i Danmark och Norge.

Läs Lifs handlingsplan för fler företagsinitierade läkemedelsprövningar >

Moderatorer var Andreas Namslauer och Filippa Kull från Stockholm Science City. Nedan hittar du inspelningen från panelsamtalet den 20 oktober.