Du är här

”Innovationshöjden här är ovanligt hög”

Vi fick möjlighet att ställa några korta frågor till Ylva Hultman, business development manager på Stockholm Business Region Development mellan hennes möten med företag och investerare på den internationella konferensen BioPartnering Europe i Paris.

Hej Ylva, vad händer på BioEurope Spring för din del?
- Jag har haft ett par dagar med riktigt bra möten med såväl investerare som företag som är intresserade av att titta närmare på Stockholm-Uppsala regionen för investeringar. Ett par spännande företag jag haft bra möten med här är NovoSeed, Sanofi och Sanofi Pasteaur. Dessutom har jag talat med ett antal intressanta VC-firmor från London.
 
Vad är det du jobbar med på Stockholm Business Region Development?
- Syftet är att locka investerare till etableringar, finansiella investering eller industriella samarbeten i Stockholm-Uppsalaregionen. Dessutom kommunicerar vi kontinuerligt investeringsmöjligheter och vad regionen har att erbjuda, både för den målgruppen och för internationell media.
 
Vem är Stockholm Business Regions Developments uppdragsgivare?
- Stockholms stad i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA), det vill säga 53 kommuner i Mälardalen.
 
Varför är Stockholm-Uppsala en bra region att investera i inom life science?
- Innovationshöjden här är ovanligt hög och det finns så mycket kvar att upptäcka! Som någon sa om regionen ”det här är som att stå på ett oljefält – och det finns plats för fler oljeriggar”. Vi har ett bra system av universitetssjukhus, Karolinska Institutet har ett otroligt starkt varumärke, Uppsala Universitet, KTH och Stockholms universitet är starka. Lärarundantaget gör att det är lätt att bygga avtal med akademiker och vi har fantastiska patientdatabaser och en kritisk massa av bolag, som tillsammans skapar ett fungerande kluster. Vårt bidrag till regionen är att vi försöker skapa tillväxt!