Du är här

Internationalisering i digitalt format

Under februari hölls två workshops där Robert Dykes och Nisha Purohit från Business Sweden delade med sig av sina kunskaper och gav praktiska tips på hur man möter affärskulturen i Kina respektive Indien specifikt för life science industrin. Paul Beatus från Stockholm Science City demonstrerade även ett nyutvecklat onlineverktyg som samlat kunskap och tips kring affärskulturerna i 8 av de attraktivaste marknaderna i världen. Verktyget är speciellt anpassat till life science sektorn.

The eLearning for Life Science Internationalisation project (eLSi) syftar till att ge snabb och enkel vägledning i bland annat hur man bäst förbereder sig inför affärsmöten med företag i andra kulturer, vad som gäller rent regulatoriskt på olika marknader samt vad som krävs för att starta dotterbolag på dessa marknader. Materialet är digitalt och består av filmer, intervjuer, frågesporter, pdf:er mm. Det är strukturerat i ett antal minikurser som kan avverkas vid behov när tid finns, t.ex på resa. Onlineverktyget är under uppbyggnad och än så länge en prototyp, men det är redan nu fritt tillgängligt från eLSi-projektets webbplats.

Nästa workshop där verktyget demonstreras hålls den 4 april och i samband med detta kommer Hans Rodiner från Business Sweden även att dela med sig av hur man bäst gör affärer i Japan och Sydkorea. Workshopen genomförs även denna gång i samarbete mellan Business Sweden och Stockholm Science City. Anmälan görs till paul.beatus@ssci.se.