Du är här

Med inblick i medicintekniska produkters utveckling

Medicinteknik är ett brett område som omfattar en outsinlig mängd olika produkter som används inom vård och omsorg. En viktig komponent för många medicintekniska produkter är de plastdetaljer som krävs för den slutgiltiga produkten, och för att nå fram till marknaden behövs en rad olika kompetenser. Den 23 januari kommer vi under ett halvdagsseminarium få lära oss mer om just medicintekniska plastdetaljer tillsammans med fyra företag. Vi passade på att ställa frågor till seminariets moderator Håkan Lavebratt från AMB Industri, en av de personer du har möjlighet att träffa under det kommande seminariet.

Du har arbetat inom detta område under lång tid, hur har plastdetaljernas del i medicintekniska  produkter förändrats över tid?
För oss på AMB ser vi att vi som legotillverkare kommer in allt tidigare i projekten, kanske redan på ”servettskiss”-stadiet, vilket vi förstås tycker är en bra utveckling då ett tidigt engagemang av tillverkaren ofta bidrar till en bättre produkt i slutändan.

En annan tydlig trend är att polymera materials möjligheter bättre tas tillvara. Bland annat genom att integrera flera funktioner i en plastkomponent som dessutom har en tendens att bli allt mindre i storlek.

Under seminariet får vi träffa flera företag, varför har ni valt det upplägget?
De fyra företag som deltar i seminariet täcker in en stor del av en medicinteknisk produkts utveckling; från idéstadiet till det att man har en produkt som kan placeras på marknaden. Vi har tillsammans/varje företag för sig hjälpt våra kunder i många framgångsrika projekt. Vår tanke med seminariet är att dela med oss av det vi tycker är viktigt i produktutvecklingsprojekt inom våra respektive kompetensområden. Seminariet fokuserar på den tidiga fasen när projektets framgång grundläggs, hur viktigt det är med en djup förståelse för plastkomponentens tillverkning och efterföljande montage och så förstås, den allestädes närvarande, kvalitetssäkringen av produktionen av medicintekniska produkter.

Under 2018 kommer nya förordningar för medicintekniska produkter (MDR och IVDR) successivt att träda i kraft, kommer det påverka även er?
Säkerligen påverkar det också oss på AMB, men huvudsakligen indirekt. Våra kunder är de som står i första led för att hantera de ökade kraven i de nya direktiven som blir riktigt skarpa första halvåret 2020 i och med att alla nya medicintekniska produkter då ska certifieras enligt de nya förordningarna. Vi har inte sett konsekvenserna av de nya direktiven ännu, men de rejält höjda kraven kommer säkerligen addera både tid och kostnader i projekten för våra kunder. Genom att vi i dagarna lyfter vårt ISO13485 certifikat till 2016-års utgåva, som blir ett krav i början av 2019, är vi redan nu beredda från vår sida att hjälpa kunderna.

Slutligen, vilka riktar sig seminariet till?
Alla som vill ha ökad förståelse för de utmaningar man ställs inför vid utveckling och industrialisering av plastdetaljer inom det medicintekniska området. Både start up-företag och etablerade företag som arbetar med forskning, utveckling och tillverkning av produkter där plastdetaljer är en viktig del får ta del av vår samlade erfarenhet och förstås också ställa frågor och diskutera kring sina specifika utmaningar med föreläsare och övriga deltagare.

Läs mer och anmäl dig till seminariet här >>

Håkan Lavebratt, Tekn.dr. Key Account Manager Medtech, AMB
Håkan Lavebratt
Tekn.dr. Key Account Manager Medtech, AMB