Du är här

Norra Stationsgatan blir en boulevard

Det pågår ett arbete med att definiera nya Norra Stationsgatans själ och innehåll. Den del av gatan som sträcker sig från Torsplan till Norrtull, kommer att binda samman kvarteren och bli en destination att åka till. Norra Stationsgatan blir en viktig plats i mötet mellan den gamla stenstaden Vasastan och det helt nya Hagastaden.

Norra Stationsgatan ska bli en plats dit man väljer att gå, åka och stanna kvar på. En boulevard med verksamheter som butiker och restauranger med uteserveringar. Gatan kommer att knyta ihop Hagastadens life science-profil – lärande, forskning och hälsa – med Vasastans historiska byggnader. Längs gatan finns det landmärken som Grönstedska palatset (fd. Vin och sprithistoriska museet), Bilpalatset och Apotekarnes Mineralvattenfabrik. Hus som berättar hur livet såg ut längs gatan förr.

– Det blir ett häftigt möte. Vi vill ta tillvara det bästa från båda världarna och skapa en trivsam känsla för att ge gatan en dragningskraft, berättar Camilla Lemnell från Atrium & Ljungberg. Hon sitter med i arbetsgruppen för Norra Stationsgatans utveckling.

Norra Stationsgatan behåller sitt namn trots att Norra stationsområdet försvinner. Gatan får en ny framtid som mötespunkt för en stadsdel som lever dygnet runt. Det tidigare spårområdet omvandlas nu till en plats där man vill vara och trivas. En plats för bostäder, arbetsplatser och affärsliv. Där kommer de tusentals som arbetar och bor att samsas i en av Stockholms mest tätbefolkade stadsdelar.

– Att Norra Stationsgatan är en central gata som kommer att binda samman nya Hagastaden med gamla Vasastan, spelar en avgörande roll för hur den kommer att gestaltas, menar Camilla Lemnell. Hon ser att det finns en möjlighet att skapa ett pulserande gatuliv med uteserveringar, viloplatser, grönska och vatten.

Det finns tankar och en önskan om ett aktivitetscenter med life science-tema för barn, på Norra Stationsgatan.

– Vi vill få in lärande och vetenskap nere på gatunivå. Att vetenskap blir lättillgängligt och en tydlig del av området är viktigt med tanke på den forskning och utbildning som bedrivs i Hagastaden, menar Camilla Lemnell.

För drygt ett år sedan diskuterade Fastighetsägarföreningen i Hagastaden om hur viktig Norra Stationsgatan och dess gestaltning är för det nya området. Föreningen, som har till uppgift att ta tillvara fastighetsägarnas intresse i det framväxande Hagastaden, utsåg då en arbetsgrupp som har arbetat vidare med frågan. I arbetsgruppen ingår representanter från Veidekke Bostad, Humlegården och Atrium & Ljungberg.

På en workshop som genomfördes i mars i år, deltog Stadsbyggnadsnämnden, Trafikkontoret och planarkitekten från Stockholms stad samt berörda fastighetsägare och intressenter i Norra Stationsgatan. Där formades ett ramverk som kommer att ligga till grund för ett gemensamt dokument och hur gatans framtida liv ska se ut.

– Det är meningen att vi med våra olika erfarenheter ska stödja och hjälpa varandra i arbetet och jag ser att vi tillsammans har goda möjligheter att skapa en gemensam vision. Det kommer att bli en spännande stadsdel full av liv och puls under dygnets alla timmar, säger Camilla Lemnell.

(Text: Gitta Wilén)

Läs mer om Hagastadenprojektet: www.hagastaden.se