Du är här

Ny ordförande för SciLifeLab

Regeringen har utsett Carl-Henrik Heldin till ny styrelseordförande för SciLifeLab, med start den 1 oktober 2015. Han efterträder Göran Sandberg som avgår på egen begäran efter två år på posten.
Carl-Henrik Heldin är professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och medlem av SciLifeLab Faculty. 1980 erhöll han sin doktorsgrad i Medicinsk och Fysiologisk Kemi vid Uppsala Universitet där han fortsatte att arbeta till 1985 på en tjänst som finansierades av Cancerfonden. Sedan 1986 är han dessutom avdelningschef vid Ludwiginstitutet för cancerforskning.
 
 
För mer information kontakta: 
Carl-Henrik Heldin, c-h.heldin@licr.uu.se