Petter Brodin prisas för sitt arbete inom pediatrik

Vart fjärde år delar Svenska Läkaresällskapet ut Oscar Medins pris för framstående forskningsinsatser inom pediatriken. I år var mottagaren Petter Brodin, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet, samt barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Berätta om din forskning som lett till att du får priset.

– Tillsammans med mina kollegor på KI har jag utvecklat unika metoder för kartläggning av barns immunsystem med större noggrannhet, och under pandemin kunde vi använda dessa metoder för att kartlägga mekanismerna bakom ett nytt och farligt tillstånd som drabbat barn 1-2 månader efter SARS-CoV2 infektion. Tillståndet som kallas MIS-C (multisystemiskt inflammationssyndrom) är farligt och allvarligt. Vi kunde först av alla i världen beskriva dess underliggande mekanismer och därmed föreslå bättre behandling. Detta uppmärksammas av SLS (Svenska Läkaresällskapet) vilket är hedrande!

Vilka var de största utmaningarna i din forskning?

– Vi har ständigt olika utmaningar inom forskningen, såsom ekonomiska, etiska, praktiska och logistiska hinder, men det största hindret i den forskning vi gör som handlar om studier av patienter inom sjukvården är att svensk sjukvård inte längre är lika akademisk som tidigare. Idag är svensk vård fokuserad på vårdproduktion och innovation, så kliniska studier och kliniska prövningar blir allt svårare. Därmed är det särskilt fint att just ett kliniskt projekt uppmärksammas.

Fanns det något som överraskade dig kring resultatet?

– Det var överraskande att immunsystemets reaktion vid MIS-C var så skilt från det som ses vid COVID-19 trots att båda triggas av samma virus, men detta understryker hur komplicerat olika immunsvar är och hur värdefulla våra nya metoder för denna typ av kartläggning är.

Vad handlar dina kommande forskningsprojekt om?

– Vi har en rad projekt som handlar om att förstå varför olika individers immunförsvar skiljer sig så mycket åt, hur och när dessa skillnader uppstår samt hur vi kan förbättra behandlingar för immunologiska tillstånd.

Har du något tips till unga forskare?

– Fortsätt att envist följa de idéer som ni finner mest intressanta och viktiga, oavsett om andra ser dess värde eller ej för tillfället. Med tiden kommer andra att förstå.

Vilket är ditt favoritställe i Hagastaden?

– Hagastaden är inte min främsta plats för arbete, men jag skulle säga Astrid Lindgrens barnsjukhus eller KI campus.

 

Länk till Svenska Läkaresällskapets webb >>