Du är här

Proteinatlasen lanserad

Efter nio års forskning och 900 miljoner kronor i forskningsfinansiering är den humana proteinatlasen, en karta över alla proteiner i människokroppen, nu lanserad. 

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid KTH har lett arbetet med atlasen som lanserades den 6 november.
 
- Det här är grundforskning – det är en bas för framtida forskning om människans biologi och sjukdomar, säger Mathias Uhlén.
 
Den webbaserade proteinatlasen är fritt tillgänglig och innehåller mer än 13 miljoner bilder av människans proteiner i olika organ och sjukdomstillstånd. Idag publiceras i snitt två forskningsartiklar per dag som innehåller information från proteinatlasen.