Du är här

Revolution eller samarbete? Den stora frågan när det gäller digitalisering av vården i USA

”To disrupt healthcare in US is like disrupting the whole economy of Italy, twice” Det lyftes fram både utmaningar och möjligheter på scenen vid den årliga Health 2.0-konferensen i Santa Clara sista veckan i september. Min kollega Filippa Kull och jag representerade Stockholm Science City och var där för att känna USAs health tech på pulsen och knyta nya kontakter i Silicon Valley. 

Health 2.0 arrangerar konferenser, meetups, code-a-thons och innovationstävlingar runt om i världen. Höstkonferensen i Silicon Valley, som i år 10-årsjubilerade, är deras största evenemang som samlar drygt 2000 deltagare. Fokus ligger på start-ups och innovativa företag som pitchar och demar sina produkter och tjänster. Dessutom bjuds det på inspirerande presentationer, paneldiskussioner och trendspaningar med representanter från stora företag, investerare, vårdgivare och offentliga organisationer.

I år arrangerade Nordic Connected Health Star Track och Nordic Innovation House en delegation för nordiska företag med en pitchsession på konferensen, utställningsmonter samt ett besöks- och coachingprogram före konferensen. Totalt deltog 20 nordiska företag. Finland hade en egen delegation och monter som organiserades av Team Finland.

De hetaste utmaningarna som diskuterades under Health 2.0 konferensen var bristen på interoperabilitet mellan olika IT-system, fungerande affärsmodeller, oklara regelverk och en förändringsobenägen kultur inom vården. Detta är samma utmaningar som vi ser här i Sverige men, liksom mycket annat i USA, i större skala. En viktig utmaning är det fragmenterade sjukvårdssystemet. När vi i Sverige talar om problem med 21 landsting ska man komma ihåg att USA har 430 så kallade Health (or Hospital) Systems som alla har sina egna IT-miljöer. Affärsmodellerna i USA ser annorlunda ut eftersom vårdens finansiering med privata försäkringar och ersättningsmodeller för vårdtjänster skiljer sig markant från den svenska modellen. 

Är det då värt att titta på USA marknaden och vad som händer i Silicon Valley som litet svenskt företag? Ja, en resa till Silicon Valley kan absolut rekommenderas. Passa på att prata med folk, de är duktiga på att mingla här och det finns många nätverk (exempelvis Silicon Vikings och Silicon Valley Forum) och event att gå på. Även kulturen kring möten är annorlunda. Medan vi svenskar har fullbokade kalendrar veckor framåt verkar amerikanarna mer flexibla för att kunna ta möten på studs – kanske lägger de mindre tid på ”konsensus- och avstämningsmöten” och ser värdet i snabba möten för att inte missa en affärsmöjlighet. Ta kontakt med Nordic Innovation House i Palo Alto, de vet vad som är på gång och har ett bra nätverk med bland annat erfarna rådgivare. De har även bra erbjudanden på en kontorsplats när du är här.

 

Några spaningar från konferensen

- Health 2.0-eran är förbi. Nu kommer Health 3.0. Health 1.0 stod för hälso- och sjukvård före digitalisering och elektroniska journalsystem – ineffektivt. Health 2.0, där vi befinner oss idag, är teknikdrivet men ej användarcentrerat - vårdpersonal spenderar för mycket tid med (digital) administration och för lite tid med patienter.  Nu närmar vi oss Health 3.0 där användardriven teknik hjälper patienter och vårdpersonal.

- En stor utmaning hur alla smarta lösningar ska integreras i vårdens IT-miljöer. Många företag som demade visade produkter och tjänster som löser ett begränsat problem och vårdgivarna har svårigheter att köpa från många olika leverantörer och integrera tjänsterna. Aetna Health’s VD Jonathan Busch hoppades att mer öppna och modulära system från de stora journalsystemleverantörerna ska sätta fart på marknaden för innovativa och smarta tjänster utvecklade av mindre aktörer. 

- Fler och fler läkemedelsbolag deltar på konferensen och det rapporteras om många nya partnerskap mellan läkemedelsbolag och bolag inom health tech.     

- Investerarna vill börja se return of investment och entreprenörer som förstår sjukhusens och andra vårdgivares problem. Mycket pengar har investerats i digital hälsa i USA de senaste åren och nu flaggas för ett ”mer selektivt finansieringsklimat” där fokus i större utsträckning vänds från B2C till B2B. De amerikanska investerarna har tröttnat på start-ups som vill skapa ett ”Uber/Amazon/Whatever” för vården. De är också skeptiska till möjligheten för startups att tjäna stora pengar inom fitness/wellbeing-tjänster. Investerarnas uppmaning är att se till att förstå på djupet hur vårdens processer och administration fungerar och adressera de verkligt kostsamma problemen.

- ”Aim for collaboration rather than disruption”. Health 2.0 rörelsens ledord har varit att revolutionera sjukvården med digitalisering och ny teknik, men flera talare var nu ödmjuka inför utmaningen att vända upp och ner på rådande system. American Medical Association's VD Dr. James Madara (som gjort sig känd för att beskriva vissa produkter inom digital hälsa som ”digital snake oil of the early 21st century”) och trendspanaren Ian Morrisson manade till samarbete med vården snarare än revolution och disruption. Madara har tidigare lyft fram goda exempel på digital hälsa men även sagt att det finns för många produkter och tjänster som försvårar god vård, förvirrar patienter och stjäl tid. Madara talade nu även om behovet av tydligare regelverk: ”I think digital health is going to be part of the transformation of healthcare. But if this is so important for healthcare, does anyone think that it’s going to continue to be unregulated?”. Han manade till självreglering inom industrin och att inte lämna över allt ansvar till myndigheter som FDA vilket riskerar att skapa regleringar som är för strikta, hårda och ej anpassade till verkligheten. Morrissons råd liknade investerarnas, leta efter gap i nuvarande system, samarbeta med vårdpersonal och utveckla bra lösningar. Hans tips på fem områden där vi kommer att se digitala innovationer i framtiden var: Tjänster för att förbättra patienters upplevelse och kontakt med vården; Tjänster för att hjälpa kroniskt sjuka; Tjänster som underlättar övergångar mellan olika vårdinstanser och -avdelningar; Initiativ för stärkt folkhälsa; Nya smartare centrala informationshanteringssystem/elektroniska journalsystem. 

- Tekniktrender: Sömntracking och -stöd; AI (artificiell intelligens) för beslutsstöd och patientcoachning; och såklart VR.   

 

För dig som vill läsa mer kan jag rekommendera Mobi Health News sammanfattning från konferensen

Andreas Namslauer
Affärsutvecklare, Stockholm Science City Foundation, andreas.namslauer@ssci.se