Så jobbar KFUM med ungas psykiska hälsa

KFUM är genom sina internationella förbund YMCA och YWCA en del av världens största och äldsta ungdoms- respektive kvinnorättsrörelse. De är verksamma i 130 länder världen över och når årligen cirka 70 miljoner människor med sina aktiviteter. I år firar de 180 år i världen och 140 år i Stockholm.  

– Vi har på sätt och vis jobbat för samma sak hela tiden: att möta unga människors aktuella behov, med en trygg mötesplats som utgångspunkt, berättar Simon Danielsson som är projektledare för projektet Må bäst! 

KFUM Central är en lokal, ideell förening på Norrmalm som bedriver ungdomsverksamheter inom idrott, kultur och sommarläger.  

– Vi kompletterar våra stående verksamheter med utbildningar, projekt och initiativ inom bland annat ledarskap, integration och hälsa, fortsätter han.  

Berätta om projektet Måbäst! 

– Projektet Må Bäst! finns till för att främja ungas psykiska hälsa. Idén till projektet kom direkt från våra unga medlemmar, som önskade att deras förening skulle ta ett större socialt ansvar och samtidigt adressera ett behov som saknade lösningar anpassade för unga. Flera av de unga uttryckte önskemål om att bredda samtalsklimatet från att uteslutande fokusera på psykisk ohälsa till att också innefatta välbefinnande och hur man kan (fortsätta) må bra.  

Efter en lång process av utveckling och konkretisering beviljades idén under hösten 2021 ett generöst stöd på 5 MSEK från Allmänna Arvsfonden. Projektets initiala finansiering är treårig och sträcker sig till februari 2025.   

– Projektets grundantagande är att ens psykiska hälsa är föränderlig, och att det således alltid är ett relevant tema. Utifrån förståelsen att ens psykiska hälsa förändras genom livet argumenterar vi för att alla kan och bör systematisera sitt välbefinnande och förebygga psykiska besvär och ohälsa, för att främja sin psykiska hälsa, förklarar Simon Danielsson. 

Hur jobbar ni med de utmaningar som finns i projektet? 

– En utmaning är att det på sätt och vis finns en motvilja att jobba med psykisk hälsa. Vår erfarenhet är att motviljan grundar sig i en felaktig förväntan om obekväma samtalsämnen med fokus på psykisk ohälsa. Vi försöker därför göra det tydligt att projektet inte på något sätt är centrerat kring behandling av psykisk ohälsa – projektet jobbar för att förebygga psykisk ohälsa och förstå vad som får en att må bra, säger han. 

De har valt att kombinera lärdomar rotade i psykologin med innovativa förklaringsmodeller hämtade från kognitiv neurovetenskap. I samarbete med forskaren Sissela Nutley genom projektet Det Syns Inte har de integrerat hjärnans behov i sin metod för att arbeta främjande med psykisk hälsa. Genom att unga i KFUM-aktiviteter får reflektera kring dessa grundläggande behov, vilka förklaras i den Mentala Tallriksmodellen, kan de nå långt i sitt proaktiva och systematiserande arbete.

Ni kommer att etablera er i Hagastaden, berätta mer. 

– KFUM Central planerar för ett nytt, uppdaterat och anpassat center i hjärtat av Hagastaden med Stockholms ungas behov som största drivkraft. KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter (IKC) kommer att vara en knutpunkt där unga människor inom olika aktiviteter förs samman med trygghet som gemensam grund.  

Föreningen har under många år jobbat för nya, större och mer ändamålsenliga lokaler. Tillsammans med Vectura har de en markanvisning för en cirka 13 000 kvm stor anläggning för idrotts- och kulturändamål inom den sista etappen av Hagastaden: 

  • En basketbollhall med FIBA-standard och med läktarkapacitet om + 2000 åskådare, som till vardags används för träning och skolidrott 
  • En specialutrustad gymnastikhall 
  • Kulturlokaler för musikrepetitioner och konserter 
  • Café 
  • Gym  
  • Ytor för ”häng” 

– IKC kommer att vara en destination och knutpunkt för unga människors intressen och genom att skapa mening genom möten samt möjliggöra ett stort antal idrottstimmar verka för folkhälsan. Går det enligt planerna ska det stå klart 2030 och det kommer att bli jättefint! 

Du är en av talarna på symposiet “Navigating the Future of Innovation Districts”. Vad är dina förväntningar på symposiet? 

– Jag ser fram emot ett generations- och verksamhetsöverskridande samtal där erfarenheter kan utbytas. Det känns värdefullt att få ta del av flera multidisciplinära perspektiv och samtidigt bidra med en ungdomsrörelses perspektiv. Med min bakgrund i det ideella och i linje med KFUM:s idé så tror jag att välvilliga personer förenade i ett tryggt möte leder till bra saker. 

Vilket är ditt favoritställe i Hagastaden? 

– Om jag hade kunnat se sex år in i framtiden hade jag svarat IKC, förstås! Med det sagt finns det redan många fantastiska platser i Hagastaden. Min mamma jobbar på Karolinska Universitetssjukhuset och jag slås varje gång jag hälsar på av hur imponerande och välplanerat allt i och runt sjukhuset är. Så, jag svarar Karolinska Universitetssjukhuset! 

 

Till KFUM's webbsida >>

Läs mer om Mentala Tallriksmodellen på denna länk >>