Du är här

Samarbete mellan Karolinska Institutet och MSD

Karolinska Institutet och MSDs amerikanska huvudkontor har nått ett beslut om att inleda ett långsiktigt samarbete. Samarbetets fokus är att nyttja real world evidence, och kan komma att inkludera kliniska studier. Det övergripande målet är att ta sig an kliniskt viktiga frågor och att beskriva pantientbehandling för att förbättra behandlingsresultat och vårdkvalitet. 

Detta samarbete kommer att utgöra en stor intellektuell kunskapsbas så väl som en internationell investering i svensk life science. Under första året kommer den totala investeringen vara uppemot 10 miljoner kronor. För att fira detta samarbete arrangerar MSD en invigningscermoni den 21 november. Cermonin äger rum i MSDs lokaler i Stockholm. Deltagarna kommer att få höra mer om samarbetets syfte och omfattning och har också möjlighet att träffa ledande forskare och andra aktörer som har del i samarbetet. 

Ytterligare firanden äger rum på den amerikanska ambassaden i Stockholm den 22 november. Där talar Deputy Chief of Mission David Lindwall om hur bra affärsförbindelser USA och Sverige har. Han kommer också att tala om vilka möjligheter detta samarbete för med sig för svensk life science. 

Läs mer om samarbetet här >>