Du är här

Sommarhälsning från Stockholm Science City

Stockholm Science City firar i år 30 år. 1990 beslöt våra grundare; Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och de privata stiftelserna Göran Gustafssons stiftelse, Axel & Margaret Ax-son Johnsons stiftelse och Kjell & Märta Beijers stiftelse att skapa en stiftelse i syfte att stödja utvecklingen av forskning och utveckling i områdena kring universiteten för att stärka relationerna och öka samverkan mellan akademi, industri och samhälle.

Vi har fortfarande samma ambition och strävar efter att stödja utvecklingen av Stockholm som en attraktiv plats för forskning och entreprenörskap genom konceptutveckling, kommunikation och relationsbyggande aktiviteter för att stärka Stockholms konkurrenskraft inom life science.

Tvärvetenskap och starka samarbeten i gränslandet mellan akademi, industri och life science är hörnstenarna som morgondagens sjukvård vilar på. Den pågående pandemin är ett aktuellt bevis på att life science är en viktig bransch för att möta de globala hållbarhetsmålen och att den enda vägen framåt är genom starka, förtroendefulla samarbeten.

Snart dags för sommarsemester - se till att göra den till en riktigt bra tid!

Ylva Williams
VD, Stockholm Science City