Du är här

Tydligare spelregler och samordning av krav för digitala tjänster och produkter i vården

I september 2018 publicerar projektet Ordnat införande av digitala tjänster och produkter sin första rapport, ”Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag”. Rapporten beskriver landsting, regioners och företags utmaningar i att upphandla, utvärdera och införa digitala tjänster i vården med fokus på digitala tjänster riktade till patienter för ordinerad egenvård. Med inspiration från internationella initiativ i England och Danmark presenteras en modell för hur Sverige, genom samordning och tydligare spelregler, bättre kan nyttja digitaliseringens möjligheter.

Stockholm Science City samarbetar tillsammans med UppsalaBio, Region Norrbotten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i projektet som syftar till att ta fram ett förslag till en gemensam process för validering och implementering som ska underlätta införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. 

Ladda ner rapporten nedan. En sammanfattning av rapporten finns att läsa på skl.se.