Universitetens samarbete kring hälsa

Många samhällsutmaningar är så komplexa att de inte går att lösa på egen hand. Partnerskap och samarbete är nödvändigt för att nå de globala målen – och här spelar akademin en viktig roll. Under World Academic Forum den 19 maj berättade KI, KTH och SU hur de mobiliserar för att förbättra människors och planetens hälsa.

Universitetsalliansen Stockholm Trio skapades 2019. Här finns allt som behövs för hållbarhet, berättade Karin Dahlman Wright, professor i molekylär endokrinologi på KI. Stockholm Trio skapar nya förutsättningar och samarbete för forskning och utbildning. Tack vare den gemensamma styrkan som universiteten har får de en större potential. Inom hållbarhet kan man nu erbjuda forskning, utbildning, infrastrukturer och expertis.

Foto av Karin Dahlman Wright
Karin Dahlman Wright,
professor i molekylär
endokrinologi på KI.

– Resurser blir tillgängliga på regional, nationell och internationell nivå. Det gör oss till en proaktiv och tillgänglig samarbetspartner, säger Karin Dahlman Wright.

För att möta samhällets komplexa utmaningar behöver universiteten ta fram nya tvärdisciplinära kunskaper och omvandla kunskap till innovativ kapacitet. Det behövs också ett ökat samarbete inom sektorn och mer interaktion med och tillgänglighet för samhället.

Lansering vid FN-konferens

I juni 2022 arrangerar FN konferensen Stockholm+50, där Sverige står som värd tillsammans med Kenya. I samband med det lanseras Stockholm Trio For Sustainable Action. Visionen är att vara internationellt ledande inom hållbar utveckling.

– Studenter kommer att få den högsta kvaliteten på utbildning inom hållbarhet. Vi attraherar PhD och forskare på den högsta internationella nivån, säger Karin Dahlman Wright.

Målet med Stockholm Trio For Sustainable Action är att stärka universitetens kapacitet och effektivitet på en vetenskaplig basis. Det är också att bidra med kunskap för social förändring och facilitera ny forskning och utbildning över fakultetsgränser. Ett annat mål är att ha ett nära samarbete med kommuner, regioner, organisationer och företag, samt att stärka samhället inom klimat, hälsa, innovation och entreprenörskap.

De ansvariga från universiteten är:

  • SU: Magnus Breitholtz och Johan Kuylenstierna
  • KTH: Per Lundqvist och Kristina von Oelreich
  • KI: Karin Dahlman Wright och Göran Tomson.

Centrum för hälsokriser

En annan talare var Johan von Schreeb, kirurg specialiserad inom global katastrofmedicin och även föreståndare för KI:s nystartade Centrum för hälsokriser. Centret stimulerar och faciliterar interdisciplinär forskning inom området.

Foto av Johan von Schreeb
Johan von Schreeb, 
föreståndare Centrum
för hälsokriser.

– Centret föddes under covid-pandemin och bygger på erfarenheten vi fick härifrån. Labb gjordes om och utbildningar startade, säger Johan von Schreeb.

Ukraina är aktuellt nu och även Moldavien. Centret är redo att jobba med alla typer av faror: konflikter, pandemier, klimat och CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot). Det gäller att titta på alla aspekter och mobilisera den expertis, kraft och support som behövs beroende på vilken kris det är. Johan berättar att de jobbar ”from cell to society” - att inte bara titta på molekylnivån, utan även på hur människor beter sig, som t.ex. vid användningen av munskydd. Centret ska hjälpa beslutsfattare att ta bra beslut.

– Vi ska träna studenter och nya generationer, och att vara beredda vid kriser för att hitta lösningar. Det gör vi genom att både utveckla utbildningar och erbjuda träning, säger Johan von Schreeb.

Johan von Schreeb trycker på vikten av att ha ett system som gör att det blir lätt att hitta samarbete, både inom och utanför KI. Han understryker hur viktigt det är med personliga möten och inte bara online-möten. Centret jobbar också genom att involvera personer ute i samhället och inte bara på universiteten, för att säkerställa att lösningen passar in i sitt sammanhang. De jobbar också med att bygga nätverk och partnerskap lokalt, nationellt och globalt.

 

Text: Christina Jägare

Swedish