Du är här

Vad är din patentportfölj värd?

Immateriella rättigheter och vikten av att skydda dem var temat för vårt webbinarium den 29 september. Frågor hur produktutveckling, företagets värde och patentarbetet går hand i hand belystes ur både investerarens och det utvecklande företagets perspektiv.

Det viktigaste för nystartade företag är att både undersöka möjligheten att skydda sina egna produkter, och även att ha koll på andras patent inom det aktuella marknadsområdet. Tänk också på att jobba kontinuerligt med patentportföljen, kanske rensa den emellanåt och fundera på om den skyddar det som den ska skydda. Ett annat tips var att välja ut en bra rådgivare för patentfrågor och lägga tid på säkerställa att denna person har både IP- och teknikkompetens som passar företagets verksamhetsområde.

Se webbinariet i sin helhet här >>

Här besvarar AWAs representanter några frågor som vi inte hann ta upp under webbinariet:

Finns det generella tips och rekommendationer för strategier kring patent? Mitt företag arbetar endast med digitala produkter inom Patient management och Digital therapeutics (DTx) och mjukvarorna uppdateras ständigt även om grunden är densamma.

Digital therapeutics handlar tex. om att en patient kan använda en mjukvarubaserad produkt i en klient (såsom exempelvis en app i en telefon) för diagnos, prevention och behandling av diverse sjukdomar och sjukdomstillstånd. Indatan kan snabbt ändras (man väljer att titta på nya aspekter) och likaså fattade beslut om diagnos/behandling. Patentskydd kan därför vara svårt i vissa fall, men man kan använda en AI-modell som tränats, även om tex. behandlingarna uppdateras.
Grundanalysen av patientens tillstånd kan vara densamma även då uppdateringar om råd/behandling etc. skickas ut till appen. Ett patentskydd för grundmodellen kan alltså även skydda en uppdaterad app, men man behöver bedöma från fall till fall om det är värt att skydda en sådan teknologi, beroende av vad som analyseras och hur. Man bör kontinuerligt hålla ögonen på konkurrenternas patentskydd, så att man säkerställer att de metoder man själv implementerar inte gör intrång på någon annans rättigheter.

Finns det situationer inom life science där patent inte behövs (inkl. medicinteknik, diagnostik och digital hälsa)? Vilka andra strategier kan man som bolag välja?

Det finns situationer där patent är mindre viktiga. I ett mycket tidigt skede måste prioriteringen vara att bevisa det tekniska konceptet. Det är mindre viktigt med patent innan det finns produkter på marknaden, men man måste se till att inte röja information om uppfinningen. Kanske verksamheten inte tillhör det patenterbara området, tex. rena behandlingsmetoder i Europa eller rena samband mellan nivå av en kroppsegen molekyl och ett sjukdomstillstånd i USA. Patent kan vara mindre viktigt om teknikfältet är mycket snabbrörligt, tex. inom digital hälsa. Vissa företag vill inte heller äga egna patent men däremot ge en samarbetspartner möjlighet att skapa en egen patentportfölj. Kom ihåg att även om man själv inte vill patentera så behöver man förhålla sig till konkurrenternas patent.

Talarna som deltog var

  • David Bejker, VD, Affibody
  • Jonas Jendi, Chief Investment Officer & Head of Analysis, Industrifonden
  • Joanna Applequist, Europeisk patentombud, AWA
  • Mikael Henriksson, Partner & Europeisk patentombud, AWA