Webinar online: Vad är din patentportfölj värd?

Vad behöver du göra för att arbeta integrerat med affärsutveckling och patentskydd? Hur bedömer investerare värdet av ditt företags immateriella tillgångar? Att skydda immateriella rättigheter är en självklarhet vid utveckling av nya läkemedel, diagnostiska produkter och medicinteknik. Frågan är hur du kan arbeta på bästa sätt för att produktutveckling, företagets värde och patentarbetet ska gå hand i hand?

Talare:

  • David Bejker, VD, Affibody
  • Jonas Jendi, Chief Investment Officer & Head of Analysis, Industrifonden
  • Joanna Applequist, Europeisk patentombud, AWA
  • Mikael Henriksson, Partner & Europeisk patentombud, AWA

Samtalet modereras av Andreas Namslauer, Stockholm Science City.

Under samtalet var det två frågor vi inte hann ta upp, men nu du finns de besvarade på denna sida.

  1. Finns det generella tips och rekommendationer för strategier kring patent?
  2. Finns det situationer inom life science där patent inte behövs (inkl. medicinteknik, diagnostik och digital hälsa)? 

Nedan hittar du inspelningen från webinariet som vi höll den 29 september.

 

Swedish