Du är här

Webinar online: Framtidens hälsa - hälsodata för bättre behandlingar

Med dagens digitala verktyg finns möjlighet att samla, dela och analysera hälsorelaterad data på helt nya sätt. Detta kan vara till nytta för både patienter och deras vårdgivare, men även för forskare och företag som utvecklar nya behandlingar samt för myndigheter vid beslut om införande och prissättning av exempelvis nya läkemedel. Registerforskning och användning av nationella kvalitetsregister har länge bidragit till utvecklingen av vården i Sverige, men genom ökad digitalisering ges nya möjligheter till effektiv datainsamling.

Hur kan hälsodata användas för att mäta effekten av läkemedel? På vilka sätt kan patientrapporterad data användas för att utvärdera och förbättra behandlingar? Vilka verktyg finns för att automatisera insamlingen och analys hur kan dessa integreras i vårdverksamheter? Hur ser läkemedelsföretag och forskare på möjligheterna? Vilka risker finns och vad säger lagen om användningen av hälsodata? 

Paneldeltagare:

  • Clara Hellner, Forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm
  • Sofia Ernestam, Verksamhetschef, Akademiskt specialistcentrum Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
  • Karolina Antonov, Sakkunnig policy, Lif – De forskande läkemedelsföretagen
  • Andreas Hager, Grundare och VD, Genia. Rådgivare patientsamverkan, NT-rådet

Samtalet modereras av Filippa Kull, Stockholm Science City

Nedan kan du se en inspelning från webinariet som vi höll den 31 mars.