Du är här

Where is life science heading in the future? Genes, Technology and Society

Den 14-15 maj arrangerade Stockholm Science City Foundation tillsammans med Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse konferensen “Where is life science heading in the future? Genes, Technology and Society”. Detta var andra upplagan av ett årligt möte där vi fokuserar på hur nya genombrott i livsvetenskap påverkar samhället idag och i framtiden.

I år var fokus på genteknik och hur dess applikationer används både för att bota livshotande sjukdomar och att lösa miljöutmaningar. Mötet samlade 45 personer, bland dem svenska och internationella forskare, samt företrädare för läkemedelsföretag, investerare, hälso- och sjukvård, beslutsfattare och politiker. Diskussionerna rörde ett brett spektrum av frågor som: Hur kan genmodifierade organismer och cellfabriker hjälpa till att lösa globala utmaningar när det gäller exempelvis livsmedelsförsörjning, hållbar bränsleproduktion och föroreningsbekämpning? Vad är statusen för att använda genetisk diagnostik för personalized medicine? Hur kan genetiker och vårdpersonal samarbeta för att maximera den kliniska effekten av nya forskningsframsteg? Vad är framtiden för genterapi - och vilka är de möjliga fallgroparna?

En skriftlig rapport med sammanfattningar av diskussionerna, reflektioner och slutsatser kommer publiceras i höst. Rapporten från förra årets konferens, med trender inom life science i olika delar av världen och med olika aspekter på framtidens hälso- och sjukvård finns att ladda ner redan nu. 

Ladda ner förra årets rapport >>