Du är här

BIO-PUB – diskussion om ekologisk och konventionell djurproduktion

tisdag, 17 november, 2015 - 17:45 till 20:00

Vad är det egentligen för skillnad på ekologiska och ”vanliga” ägg? Hur mår svenska grisar? Vad blir effekterna av att djur i ekologisk livsmedelsproduktion utfodras annorlunda än de i konventionell produktion? Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU finns forskare och experter inom områden som rör både lantbruksdjur, försöksdjur och sport- och sällskapsdjur. Under kvällen kommer ekologisk och konventionell produktion av animaliska livsmedel att vara i fokus. Utifrån ett vetenskapligt underlag kommer fakta att presenteras för att ge en bild av hur de olika produktionsgrenarna påverkar djurens hälsa och välfärd. Under kvällen finns goda möjligheter för en diskussion forskare/producenter/myndigheter/andra intressenter kring detta ämne.

På BIO-PUB kommer ni att få höra Magdalena Jacobsson, professor i svinmedicin, som berättar om hälsa hos grisar uppfödda konventionellt och i ekologisk produktion. Helena Wall, professor i fjäderfäproduktion, berättar om hur utfodringen och inhysningen skiljer sig åt mellan höns i konventionell och ekologisk äggproduktion och hur detta påverkar hönsens hälsa. Anna Wallenbeck, agronomie doktor, kommer att tala om målkonflikter när det gäller till exempel klimat och utfodring av djur inom både ekologisk och konventionell produktion. Moderator är Torkel Ekman, prodekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.
  
Välkommen på BIO-PUB 17 november
 
Du möter några av SLU:s experter inom svensk djurproduktion
Torkel Ekman, prodekan VH-fakulteten, moderator
Magdalena Jacobsson, professor i svinmedicin, institutionen för kliniska vetenskaper
Helena Wall, professor i fjäderfäproduktion, institutionen för husdjurens utfodring och vård
Anna Wallenbeck, agronomie doktor, institutionen för husdjursgenetik 
 
När: 17 november 2015 kl 18:00, registrering startar 17:45
Var: Norrlands Nation
Hur: Lätt förtäring och dryck serveras.
 
 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. I stora drag handlar SLUs verksamhet om hur man med bibehållen välfärd för människor och djur kan bruka biologiska naturresurser i skog, mark och vatten utan att förbruka dem.
Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap bedrivs forskning och undervisning bland annat inom områdena djurhållning, djurhälsa, djurskydd, livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet samt djurens betydelse för folkhälsan. Här arbetar forskare och lärare inom bland annat veterinärmedicin, husdjursvetenskap, djuromvårdnad och biomedicin. Fakultetens forskning är bland världens främsta inom sina områden.
 
Om Connect Uppsala
CONNECT anordnar regelbundet PUB-träffar (Partnership University Business) med teman runt forskning och företagande. I Uppsala är Bioteknik och ICT populära PUB-områden. Connect Uppsala stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag genom att sammanföra dem med kompetens och kapital.
 
Om Uppsala BIO
Uppsala BIO verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Våra viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.