Du är här

Frukostseminarium: BIO-X-utlysning "Nya diagnostiska lösningar för övervakning av sjukdom"

tisdag, 3 november, 2015 - 07:45 till 09:00

BIO-X informationsmöte om utlysning "Nya diagnostiska lösningar för övervakning av sjukdom". BIO-X är ett program inom Uppsala BIO och är Sveriges enda kompletta kommersialiseringsprogram inom life science för projekt i tidigt skede. Projektutlysningearna är tematiserade för att kunna finansiera möjliga lösningar på specifika, väldefinierade sjukvårds- och samhällsbehov. Under seminariet kommer du även att få möjlighet att ställa frågor till en projektledare från IT BIO-X-utlysningen från 2014.

Utvalda BIO-X projekt kan få upp till 2 miljoner kronor under två år för att täcka ca 50% av beräknad budget. Dessutom erhålls stöd och vägledning från erfarna BIO-X-coacher samt stöd från ett vetenskapligt råd med ledande experter från näringsliv, akademi och sjukvård.
 
På seminariet presenterar Kristin Hellman och Malin Wiederholm från Uppsala BIO den aktuella BIO-X utlysningen "Nya diagnostiska lösningar för sjukdomsövervakning". Huvudfokus för utlysningen ligger på att minska effekterna av en sjukdom eller skada som redan har skett genom användande av nya diagnostiska verktyg.
 
Utlysningen är öppen för små och medelstora företag inom alla terapiområden utom cancer. Observera att denna ansökningsomgång stänger den 9 november.
 
Det finns en möjlighet för sökande bolag att få feedback på inlämnat projektförslag från BIO-X:s coacher. För att få feedback på inlämnade projektförslag måste ansökningarna lämnas in senast den 29 oktober, dvs innan seminariet. Kristin Hellman och Malin Wiederholm är tillgängliga för ytterligare frågor efter seminariet och fram till lunch.
 
Dessutom kommer barnsjuksköterskan Björn Nordlund från Astrid Lindgrens barnsjukhus att presentera det pågående BIO-X-projektet Astma Tuner. Projektet har utvecklat ett system där en bärbar spirometer är trådlöst kopplad till en mobil app som kallas Astma Tuner. Genom att mäta lungkapaciteten och samla in data om hur sjukdomen utvecklas kan bättre, mer individanpassad vård ges.
 
Tid: 3 november 2015, kl. 08.00-09.00 (frukost serveras från 07.45)
Plats: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, plan 12
(OBS INTE DEN VANLIGA LOKALEN)
 
Vi behöver din anmälan senast den 27 oktober då antalet platser är begränsat.